Síla vnitřního ticha

Veškerá moje činnost spočívá v pomoci najít smysl života, v ukazování možností a předávání nástrojů pro jeho pochopení, pro řešení životních těžkostí, nalezení rovnováhy a poznání sebe sama. Využívám poznatky buddhistické a jógové filosofie a některé psychologické poznatky.

Zvu vás na cestu plnou dobrodružství, těžkých horských úseků plných kamení, hlubokých propastí a bouří, ale také na cestu nádherných výhledů, slunce a radosti. Je to cesta k vyrovnanosti a sebenaplnění. Je to sám život.